Kancelaria Rachunkowa
ul. Południowa 9
26-606 Radom
Tel./faks 48 365 40 84
Tel. kom. 508 390 595

Obsługa wynagrodzeń

Sporządzanie list płac.

Sporządzanie rachunków do umów cywilno –prawnych

Aktualizacja danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS

Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz ZUS i PFRON

Przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych.

 

Administracja kadrowa

Konsultacje dotyczące różnych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników w ZUS.

 

Prowadzenie akt osobowych

Przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników.

Prowadzenie akt osobowych.

Prowadzenie kartotek wynagrodzeń.

Rejestracja czasu pracy pracowników.

Przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectw pracy.

Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników.

Przygotowywanie na życzenie klienta raportów RMUA.

 

biuro rachunkowe Radom | księgowość Radom | księgowy Radom | księgowa Radom | rachunkowość Radom