Kancelaria Rachunkowa
ul. Południowa 9
26-606 Radom
Tel./faks 48 365 40 84
Tel. kom. 508 390 595

Dlaczego outsourcing?

 

Dlaczego outsourcing księgowości, kadr i płac?

A dlaczego nie?

Outsourcing księgowości i kadr traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem.

Polega na zlecaniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów, zadań niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa a nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, które zostaną tam przeprowadzone ekonomiczniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz skupić swoje zasoby, czas i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę Twoich działań.

 

Przelicz koszty związane z utrzymaniem działu księgowego.

Każde stanowisko pracy to: wynagrodzenie, urlopy, zwolnienia lekarskie, komputer, oprogramowanie, koszty związane z dodatkową powierzchnią biurową, energią, telefonami, szkolenia, itp.

Do tego wszystkiego dodaj odpowiedzialność jaką ponosisz.

Tych wydatków możesz uniknąć zlecając outsourcing księgowości i kadr naszej kancelarii.

 

Zalety outsourcingu

 • Zmniejszenie wydatków

  • Nie ponosisz wydatków na nabycie i aktualizację programów do obsługi procesów informacyjnych (programy finansowo księgowe, kadrowo płacowe, itd.),

  • Nie ponosisz wydatków z tytułu wynagrodzenia personelu doświadczonych księgowych,

  • Nie ponosisz dodatkowych wydatków na personel (urlopy, choroby, ZFŚS, PFRON, koszt stanowiska pracy),

  • Nie ponosisz wydatków na szkolenia w zakresie stale zmieniających się przepisów.

 • Wysoka specjalizacja

  • Kancelaria zapewnia ciągłość procesów informacyjnych

  • Kancelaria na bieżąco czuwa nad zmianami w przepisach, dzięki czemu procesy informacyjne (finansowe, księgowe, kadrowe) prowadzone są zawsze w zgodzie z aktualnym stanem prawnym.

 • Przejęcie odpowiedzialności

  • Kancelaria przejmuje materialną odpowiedzialność za prawidłowość zleconych zadań (ubezpieczenie) - nie odpowiadasz za nieprawidłowości wynikające z niewłaściwie wykonanego zlecenia.

 

Outsourcing to ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności.

Poprzez outsourcing księgowości i kadr obniżasz koszty a nie jakość.

 

biuro rachunkowe Radom | księgowość Radom | księgowy Radom | księgowa Radom | rachunkowość Radom