Kancelaria Rachunkowa
ul. Południowa 9
26-606 Radom
Tel./faks 48 365 40 84
Tel. kom. 508 390 595
USŁUGI KSIĘGOWE
I PODATKOWE
Prowadzenie ksiąg handlowych.
Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.
Ewidencja ryczałtowa.
Biuro rachunkowe Radom
KADRY I PŁACE
Obsługa wynagrodzeń.
Administracja kadrowa.
Prowadzenie akt osobowych.
Biuro rachunkowe Radom
USŁUGI DODATKOWE
Pomoc przy zakładaniu firmy.
Sporządzanie polityki rachunkowości.
Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania.
Biuro rachunkowe Radom
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do wypełnienia
i wysłania formularza ofertowego.
 
Biuro rachunkowe Radom

biuro rachunkowe Radom | księgowość Radom | księgowy Radom | księgowa Radom | rachunkowość Radom